ТЕДИ

Търговия с торове, семена и препарати за растителна защита. Търговия и съхранение на селскостопанска продукция.

Семена

Семена

  • Царевица
  • Пшеница
  • Слънчоглед
  • Ечемик
  • Рапица
торове

Торове

  • NPK 15-15-15 – Гранулиран тор за почвено приложение.
  • Амониев нитрат – Гранулиран тор за почвено приложение.
Препарати

Препарати за растителна защита

  • Хербициди
  • Фунгициди
  • Инсектициди

Професионализъм и коректност в агробизнеса - гарант за Вашия успех!

ЗА ТЕДИ ООД

„Теди“ ООД търгува от 1989 г. с препарати за растителна защита, семена и торове. Освен това изкупуваме и съхраняваме селскостопанска продукция. Нашата цел е да осигурим добра реколта на земеделските кооперации и производители, с които си партнираме. Задачата ни е да ги консултираме относно добрите агротехнически практики при използването на препарати за растителна защита и торове.