Теди ООД

Контакти

Мениджър международни клиенти

Иво Делчев – мениджър международни клиенти
Телефон – 0886 290 295
Имейл – ivo.delchev16@gmail.com

Мениджър за страната

Ирена Делчева – Търговски мениджър за страната
Пенка Кирилова Младенова– Мениджър ключови клиенти
Телефон – 0886302695

гр. Монтана

Ангел Димитров Ангелов – търговски представител – агроном
Телефон – 0879213090

Вергин Ангелов – търговски представител – агроном
Телефон – 0884027686, 0876712375

Петър Крумов Петров – търговски представител – агроном
Телефон – 0886302694

Ивелин Белчев
 – търговски представител – агроном Телефон – 0879213001

гр. София

Петър Крумов Петров – търговски представител – агроном
Телефон – 0886302694

Димитър Георгиев Петрунов – търговски представител – агроном
Телефон – 0879213093

Миглена Йорданова Найденова – търговски представител – агроном
Телефон – 0879940340

гр. Перник и гр. Радомир

Димитър Георгиев Петрунов – търговски представител – агроном
Телефон – 0879213093

гр. Видин

Ангел Димитров Ангелов – търговски представител – агроном
Телефон – 0879213090

Вергин Ангелов – търговски представител – агроном
Телефон – 0884027686, 0876712375

гр. Лом

Вергин Ангелов – търговски представител – агроном
Телефон – 0884027686, 0876712375

гр. Плевен

Валентин Иванчев Александров – търговски представител – агроном
Телефон – 0882488622, 0876712375

Ангел Даринов  – търговски представител – агроном
Телефон – 0876948038

гр. Велико Търново

Цветелина Върбанова– търговски представител – агроном
Телефон – 0879213098

Ангел Даринов  – търговски представител – агроном
Телефон – 0876948038

гр. Ловеч

Цветелина Върбанова– търговски представител – агроном
Телефон – 0879213098

Валентин Иванчев Александров – търговски представител – агроном
Телефон – 0882488622

Ангел Даринов  – търговски представител – агроном
Телефон – 0876948038

гр. Стара Загора

Иван Нейков – търговски представител – агроном
Телефон

Южна България

Невелин Неделчев – търговски представител – агроном
Телефон – 0879311170

Елена Колева – търговски представител – агроном
Телефон – 0879311343

ПИШЕТЕ НИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

Складова база „Теди“ ООД

Адрес: гр. Монтана,

Околовръстен път Видин

Факс:

096/300 624

База Агриво

Адрес: 3644 гр. Лом,

база Агриво

E-mail:

tediood@abv.bg

Телефони:

096/300 623

088/2495 964