Теди ООД

за нас

23 ГОДИНИ „ТЕДИ“ ООД

Фирмата е създадена през 1989г. с предмет на дейност – търговия с торове, семена и препарати за растителна защита, търговия и съхранение на селскостопанска продукция. Основна цел на „Теди“ ООД са добрите добиви /печалби/ на земеделските производители и кооперации. Нашата цел е те да получават навременна и точна информация относно